ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Informació de Catclàssics

Avís legal

L'Associació Catclàssics (en endavant Catclàssics) té la seu en el núm. 1-3 de la carretera de Vallvidrera, 1-3 escala C 2n 2a de Sant Cugat del Vallès, 08173, Catalunya. El seu CIF és G63607162, i està inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 28677 de la secció 1a. del Registre de Barcelona.

Catclàssics es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los. L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (en endavant l’Usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per Catclàssics, en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la pàgina web.  L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, amb el present Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb els altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats per al coneixement de l’Usuari, com també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic. A aquest efecte, l’Usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

La reproducció, còpia, ja sigui parcial o total, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra activitat que es pugui fer amb els continguts i la informació pròpia d’aquesta pàgina web pot fer-se lliurament sempre i quan se'n citi la font.

La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’Usuari. Catclàssics rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en notícies no elaborades per Catclàssics i, especialment, sobre els continguts dels enllaços publicats a la seva pàgina web.

Catclàssics queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin derivar-se de la captació i ús per part de tercers de les informacions, de la publicitat i d’opinions facilitades pels usuaris a la pàgina web.

Catclàssics no es fa responsable en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats per Catclàssics.

 
Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet