ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Audició nocturna d'orgue a la catedral

15/5/2019 |

 

En el marc de la cam­pa­nya Aca­bem l’orgue de la cate­dral de Girona , orga­nit­zada per l’Ate­neu d’Acció Cul­tu­ral (ADAC) per adqui­rir els tubs externs que ara no té l’ins­tru­ment, avui tindrà lloc, entre les 8 hores del ves­pre i les 11 hores de la nit, una tri­ple audició oberta, titu­lada L’orgue acom­pa­nya les flors, perquè els giro­nins i els visi­tants de Temps de Flors puguin com­pro­var com sona l’orgue, amb entrada lliure.

Tres des­ta­cats orga­nis­tes toca­ran l’orgue, durant una hora cadas­cun. Seran el pene­de­s­enc Beren­guer Mont­ser­rat, orga­nista de la basílica de Santa Maria, de Vila­franca; Ber­nat Bailbé, orga­nista de la basílica dels Sants Màrtirs Just i Pas­tor, de Bar­ce­lona, i el gironí Pau Riuró, orga­nista de la basílica de Santa Maria, de Cas­telló d’Empúries. 

X. CASTILLÓN
El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet Amb el suport de