ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

El cicle ‘Hammerklavier', de nou a Girona

6/2/2020 |

 

L’Audi­tori Via­der de la Casa de Cul­tura de Girona donarà diven­dres el tret de sor­tida del cicle inter­na­ci­o­nal de piano Ham­merk­la­vier, creat el 2003 pels Artis­tes Steinway Car­les Lama i Sofia Cabruja, mem­bres del reco­ne­gut duo de piano a qua­tre mans Car­les & Sofia Piano Duo.

El cicle s’enceta, com l’any pas­sat, amb un con­cert de joves talents prin­ci­pal­ment de les comar­ques de Girona –Natán Hernández i Marçal Font– amb la presència des­ta­cada de Nicolás Mar­ga­rit, estu­di­ant de l’Escola Supe­rior de Música Reina Sofia de Madrid. El segon con­cert (14 de febrer) serà la pre­sen­tació d’un jove pia­nista xinès, Xia­olu Zang, guar­do­nat en nom­bro­sos con­cur­sos, que ofe­rirà un pro­grama molt romàntic, amb el Car­na­val de Schu­mann i la vir­tu­osa Sonata en si menor de Liszt.

El 21 de febrer serà el torn del pia­nista francès Jean-Paul Gas­pa­rian, amb una car­rera ful­gu­rant, que inter­pre­tarà qua­tre de les 32 sona­tes de Beet­ho­ven per a piano. I el 28 de febrer hi haurà una clo­enda de luxe, amb una de les obres més emblemàtiques del reper­tori pianístic: Les Vari­a­ci­ons Gold­berg, de Bach, a càrrec d’un espe­ci­a­lista en la matèria, Andrea Turini, que serà l’encar­re­gat d’inter­pre­tar-les. El cicle tindrà lloc amb el suport de la Dipu­tació de Girona, AIE Clásicos en Ruta i KNS Clas­si­cal. 

J.C.L.
El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet Amb el suport de