ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

L'OBC torna a L'Auditori amb Mozart

2/10/2020 |

 

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1857452-l-obc-torna-a-l-auditori-amb-mozart.html

L’Orques­tra Simfònica de Bar­ce­lona i Naci­o­nal de Cata­lu­nya (OBC) torna a L’Audi­tori de Bar­ce­lona aquest cap de set­mana per ofe­rir el seu pri­mer con­cert dins la tem­po­rada de tar­dor. La for­mació com­par­tirà amb la vio­li­nista d’Espar­re­guera Maria Flo­rea i la vio­lista madri­le­nya Sara Ferrández la Sim­fo­nia Con­cer­tant de Mozart, amb direcció de Kazushi Ono. El direc­tor, Robert Bru­fau, va rei­vin­di­car ahir la feina “extra­or­dinària” de les dues solis­tes després que actu­es­sin en el cicle Emer­gents. El con­cert es com­ple­tarà amb l’ober­tura del ballet Her­cule et Omp­hale de Fer­ran Sor, i la Segona Sim­fo­nia, de Beet­ho­ven. 


El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet