ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

L'Auditori de Barcelona ja opta per la via digital

31/10/2020 |

 

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1871718-l-auditori-de-barcelona-ja-opta-per-la-via-digital.html

Les noves mesu­res fre­nen en sec el pri­mer tram del Fes­ti­val de Jazz de Bar­ce­lona, que ahir encara va poder ofe­rir un con­cert de Sílvia Pérez Cruz i Javier Colina a la Sala Barts. A Bar­ce­lona, el Palau de la Música (que, tan­ma­teix, manté les visi­tes a l’edi­fici) va atu­rar en sec tota la seva acti­vi­tat con­certística durant quinze dies, men­tre que L’Audi­tori (com farà també dis­sabte el Fes­ti­val de Jazz de Ter­rassa) posa ja en fun­ci­o­na­ment la via digi­tal amb un con­cert en stre­a­ming avui de Joana Gomila i, demà, de l’OBC. El cicle Sala Bar­ce­lona, a l’aire lliure, també es va haver de can­cel·lar, men­tre que l’afec­tació en sales és nul·la perquè fa vuit mesos que estan tan­ca­des. 


El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet