ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

‘Jo confesso' en concert, demà al Palau de la Música

20/4/2021 |

 

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1956885-jo-confesso-en-concert-dema-al-palau-de-la-musica.html

El Palau de la Música viurà demà, dime­cres, l’estrena abso­luta del con­cert Jo con­fesso, ins­pi­rat en la novel·la homònima de Jaume Cabré. Es tracta d’un con­cert per a gui­tarra i orques­tra de l’aus­tralià Marian Budos a par­tir de la fas­ci­nació que li va gene­rar la lec­tura de la novel·la de Cabré, en la seva tra­ducció a l’anglès Con­fes­si­ons (Arca­dia Publis­hing). L’any 2018 el com­po­si­tor va dema­nar permís a l’autor per tra­duir en llen­guatge musi­cal l’impacte que li havia produït el seu lli­bre, i després d’una tro­bada a Bar­ce­lona Cabré hi va acce­dir “hono­rat”. Degut a la pandèmia Budos no podrà ser demà al Palau per assis­tir al con­cert, que inter­pre­ta­ran l’Orques­tra del Reial Cer­cle Artístic i el gui­tar­rista Jacob Car­do­ver. 


El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet