ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Guardó Cors Clavé per a la coral Retorn Planenc

19/5/2022 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2141835-guardo-cors-clave-per-a-la-coral-retorn-planenc.html 

La coral Retorn Pla­nenc de les Pla­nes d’Hos­to­les ha estat guar­do­nada en l’última edició dels pre­mis Anselm Clavé de Cant Coral a Cata­lu­nya amb motiu de la com­me­mo­ració dels cent anys d’història. La coral gar­rot­xina, en con­cret, ha estat guar­do­nada amb el premi del jurat a la Tra­jectòria Enti­tat Cla­ve­ri­ana, que home­natja una soci­e­tat, agru­pació o enti­tat coral fede­rada als Cors de Clavé per la seva història, lle­gat i tre­ball per la cul­tura i la dis­ci­plina del cant coral a Cata­lu­nya. L’enti­tat ha cele­brat el cen­te­nari amb diver­sos actes cul­tu­rals i soci­als, entre els quals, la lec­tura del pregó de la festa major local. 

J.C.
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet