ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Girona s'afegeix al centenari d'Alícia de Larrocha

18/10/2023 |

 

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2345036-girona-s-afegeix-al-centenari-d-alicia-de-larrocha.html

La Casa de Cul­tura i el Con­ser­va­tori Isaac Albéniz de la Dipu­tació s’han afe­git a la cele­bració del cen­te­nari de la pia­nista Alícia de Lar­rocha (1923-2009), amb una con­versa que tindrà lloc diven­dres entre la seva filla, Alícia Torra, i Eli­senda Vidal (18.30 h). Després hi tindrà lloc el con­cert Records de joven­tut, amb la soprano Anna Nie­bla i la pia­nista Llum Colo­mer (20 h, 3 euros). També s’inau­gu­rarà al vestíbul una expo­sició sobre la pia­nista. 

XAVIER CASTILLÓN
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet