ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Novetats

Tria un apartat:

Cerca de novetats

Paraules:
Tema:
Tipus:
Ajuda

la mà de guido
 

NOVETAT

Diccionario de la ópera
Diccionario de la ópera

Diccionario de la ópera

Classificació temàtica: Òpera i sarsuela


Roger Alier
Ma non troppo. Vol.I 560 pàgs., Vol. II 586 pàgs

Després de guies, llibres d’història i una col•lecció de títols comentats, Roger Alier complementa el seu catàleg de publicacions a Ma non troppo amb un diccionari específic. En estoig, cobertes dures i un insubstancial el pròleg de Montserrat Caballé, a l’edició li manca un índex alfabètic, temàtic o general de totes les entrades. Algunes de caire localista –figures de l’àmbit barceloní- i amb descuits per la metodologia de selecció aplicada. Així en La walkiria no s’esmenta la seva faceta mitològica i només quatre tenen un apartat (queden fora Waltraute, Schwertleite, Siegrune, Helwige, Rosswiesse). El mateix passa amb les filles del Rin Woglinde i Wellgunde. Tampoc hi ha una lògica en la cita de personatges operístics i les seves àries, alhora que Vicent Lleó i Barbastre sigui un compositor italià segons el peu de foto i no es defineixin els termes concertant, preludi o interludi. Tanmateix amb l’absència de nombrosos cantants (Jessye Norman, Shirley Verret), compositors (Montsalvatge i tants altres espanyols nascuts en el segle XX) i escenògrafs. No obstant, són agraïdes les referències a Pérez Rosillo, a la sarsuela catalana Canigó i les defuncions actualitzades fins a octubre de 2007.

Hi ha, doncs, molta arbitrarietat en un conglomerat que pretén aportar una mica de tot: des de fragments molt coneguts, títols operístics i intèrprets, fins a terminologia i dades històriques, passant per noms de teatres i ciutats. Entrar en detalls assenyalant tot el que hauria d’estar i no hi està, ja sigui com a entrada o com a contingut de les mateixes, comportaria un tercer volum més que una ressenya. En qualsevol cas, el públic fidel a aquest savi i la majoria d’afeccionats tenen una laboriosa eina de consulta, útil i variada.Albert Ferrer i Flamarich

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet