ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Novetats

Tria un apartat:

Cerca de novetats

Paraules:
Tema:
Tipus:
Ajuda

la mà de guido
 

NOVETAT

Músicas en tiempos de guerra. Cancionero (1503-1939)

Músicas en tiempos de guerra. Cancionero (1503-1939)

Classificació temàtica: Sense classificar


Músicas en tiempos de guerra. Cancionero (1503-1939)

Francesc Cortès y Josep-Joaquim Esteve.

El espejo y la lámpara. Edicions UAB. Barcelona, 2012 (354 pàgs.)

ISBN: 978-84-939695-3-0

 

El espejo y la lámpara. Servei de Publicacions de la UAB.

 

Al marge de les nombroses iniciatives d’empreses petites i mitjanes que dinamitzen el coneixement en aquests temps de crisi, els principals centres d’estudi i recerca segueixen actius tot i la dràstica reducció de les aportacions i edicions. Un exemple el trobem en la musicologia espanyola i la seva divulgació a través del servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona i la col·lecció El espejo y la lámpara. Músicas en tiempos de guerra. Cancionero (1503-1939) és la compilació de 132 himnes i càntics entorn els principals conflictes espanyols des del segle XVI al XX. Un gènere, recordem-ho, molt ric a Espanya com mostra el llibre i la Història atesa la pluralitat i diversitat de pobles que han ocupat el territori al llarg dels segles. Fet que, com és sabut, va generar conflictes de poder  mal resolts amb desplegaments armats en els que la música era tant un element propagandístic com una icona reivindicativa. 

Francesc Cortès i Josep-Joaquim Esteve, dos investigadors i professors de reconeguda trajectòria, presenten un estudi concís i estructurat en una introducció, 11 capítols i un annex. Hi estableixen una relació cronològica i n’han adequat la ortografia i la puntuació respectant les particularitats que reflecteixen una realització fonètica o pronunciació diferent a la moderna. La redacció és amena i el discurs s’estructura filant història i fets polítics amb la rellevància sociològica de les obres comentades: des de la incidència de Malborough a Las corsarias, passant per  la incidència del 1714 o les protestes carlistes així com el Trienni liberal o la Guerra Civil. No obstant, malgrat no ser un dels propòsits del llibre, s’hi enyora un incís i unes conclusions literàries i musicals específiques, concretament en l’aspecte formal. El lector podrà localitzar les partitures a la http://publicacions.uab.es.

L’edició és elegant,  nítida, amb cobertes dures i de tipografia i lletres fàcilment llegibles. En conjunt, és una comesa molt específica, interessant i que combina recerca i divulgació sobre una matèria d’exigent investigació amb poques referències. Benvingut.  

 

 



Albert Ferrer Flamarich

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet