ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Novetats

Tria un apartat:

Cerca de novetats

Paraules:
Tema:
Tipus:
Ajuda

la mà de guido
 

NOVETAT

Brotons i la projecció de la banda

Brotons i la projecció de la banda

Classificació temàtica: Música simfònica i concertant


Brotons: Simfonia núm. 6 “Concisa” Op. 122, Rebroll, Obstinació Op. 56, Glossa sobre l’Emigrant.

Banda Municipal de Barcelona. Salvador Brotons, director.

Naxos 8.573361 DDD 60 minuts.

Naxos

Naxos ha editat un compacte amb quatre de les composicions de l’ample catàleg de Salvador Brotons (Barcelona, 1957) en un programa que sintetitza bé el seu estil i la seva estètica. Tot i el tractament melòdic flexible i la dialèctica entre tonalitat i atonalitat, s’allunya de l’afrancesament i el germanisme serialista i s’atansa als universos de Prokófiev, Xostakóvitx, Bartók o Poulenc. En les seves obres no es perd l’arrel tradicional ni l’ús de les formes habituals (forma sonata i temes amb variacions), ni la voluntat lírica, ni els contrastos dramàtics en una música obertament comunicativa. Pot ser per això Brotons és un dels pocs compositors catalans actuals que rep encàrrecs i estrenes amb certa “normalitat”.

Ho corrobora el primer enregistrament de la Simfonia núm. 6 “Concisa” (2011) d’ascendència americana (Bernstein i llenguatge fílmic) i tendent a l’espectacularitat amb explosions tímbriques, efectes de conjunt i ritmes obstinats. També hi figura la seva primera obra escrita per a banda, Rebroll (1982), clarament deutora de Xostakóvitx en la construcció d’alguns blocs, l’ús d’un llenguatge percussor i incisiu, amb repeticions d’una mateixa nota i cèl·lules destacades pels trombons i les tubes a solo. Obstinació (1991, rev.2013) és presenta en transcripció i revisió per a banda guanyant força i apostant per la recerca dels límits virtuosístics del conjunt amb uns resultats equiparables als de l’orquestra simfònica. Per últim, Glossa sobre l’Emigrant (2008) pren temes catalans com a paràfrasis i cita. És una magnífica peça de concert que amara lirisme, fluïdesa discursiva i que es clou amb un final típicament brotonsià, ple d’esplendor i optimisme, citant la composició de Vives i Els segadors. No debades, és un dels màxims representants del nacionalisme català contemporani.  

El propi Brotons assumeix el rol de director-compositor i treu un gran rendiment a la Banda Municipal de Barcelona, formació de la que n’és titular des de 2008 i que ha projectat a un nivell artístic elevadíssim com corrobora aquest disc i l’afluència de públic a la seva temporada estable de L’Auditori. Coherent amb el seu tarannà, transmet l’efusivitat, la vehemència i la claredat de qui busca ser explícit i expositiu tant en la partitura com amb la batuta. La captació de so és excel·lent i l’edició, dins la migradesa habitual de Naxos, compta amb explicatives notes de carpeta en anglès i català del propi compositor.Albert Ferrer Flamarich

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet