ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Novetats

Tria un apartat:

Cerca de novetats

Paraules:
Tema:
Tipus:
Ajuda

la mà de guido
 

NOVETAT

La sexta cuerda. Vida de Mauro Giuliani

La sexta cuerda. Vida de Mauro Giuliani

Classificació temàtica: Sense classificar


La sexta cuerda. Vida narrada de Mauro Giuliani.

Nicola Giuliani.

Piles Editorial de Música. València, 2015. 180 pàgines.

IBSN: 978-84-15928-62-1

 

Piles Editorial de música

Entre l’escassa bibliografia sobre el guitarrista i compositor Mauro Giuliani (1781-1829), quasi inexistent en castellà, cal atendre La sexta cuerda. Vida narrada de Mauro Giuliani. Es tracta d’una hagiografia (sense cap anàlisi de l’obra) que contextualitza i recull la novel·lesca vida del compositor, alhora que desvetlla algunes incògnites i errors històrics. Igualment incideix en la relació del músic amb els editors i la inestabilitat de les modes i el mercat musical com agents d’èxit.

Dividit en dues parts i en capítols breus, els números I a XII són una traducció de l’original italià La sesta corda-Vita narrata de Mauro Giuliani editat per Levante Editori de Bari l’any 2008. Els capítols XIII a XVIII complementen i matisen aquesta primera part gràcies a contribucions posteriors a l’edició italiana. Per això cal plantejar si metodològicament i en benefici de la síntesis i de la continuïtat discursiva i històrica de les dades no hagués estat més oportú reescriure el text principal integrant els apartats ampliats. En conseqüència es recomana aparellar la lectura dels capítols de la primera part amb els corresponents de la segona. Igualment l’exposició de la genealogia (pàg. 124) era millorable: l’absència del clàssic organigrama en favor de l’enumeració narrativa dificulta la comprensió de l’entramat de familiars i descendents, també abordats des dels conflictes i interessos econòmics.

Finalment, el tercer bloc inclou abundants il·lustracions (retrats, cartes, gravats, cartells de concerts, contracte matrimonial, partitures,...) la majoria procedents de la col·lecció privada de l’autor, Nicola Giuliani, descendent del músic. Aquesta documentació, actualment conservada a la Casa Museu Giuliani de Besciglie, s’acompanya d’oportunes notes al peu que testimonien significativament la vàlua d’aquestes informació. Ho fa amb una reproducció de gran qualitat en una edició utilitària i de tipografia còmodament llegible per a una eina precisa en l’element concret, però mancada d’un annex amb el catàleg de totes les obres del compositor o un índex onomàstic.Albert Ferrer Flamarich

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet