ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Novetats

Tria un apartat:

Cerca de novetats

Paraules:
Tema:
Tipus:
Ajuda

la mà de guido
 

NOVETAT

Teatro y música a principios del siglo XXI

Teatro y música a principios del siglo XXI

Classificació temàtica: Òpera i sarsuela


Teatro y música en los inicios del siglo XXI.

José Romera Castillo (Editor).

Editorial Verbum, Madrid, 2016. 558 páginas.

ISBN: 978-84-9074-312-6

Visor Libros

Recomanat per Catclassics

Una de les tipologies que els darrers anys ha augmentat el número d’edicions comercials és el compendi de comunicacions fruit de congressos, trobades i d’altres actes acadèmics i d’investigadors. Un exemple és el present volum fruit de les jornades que van tenir lloc a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, juntament amb l’Instituto del Teatro de Madrid, en el vint-i-quatrè Seminario Internacional del Centro de Investigación de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologias (el SELITEN@T) sota la direcció de José Romera Castillo.

Al llarg de 558 pàgines metodològicament predomina una estructura acadèmica amb capítols que mostren una investigació aplicada agrupats en quatre blocs: creadors a escena, espai sonor-espai dramàtic, òpera i sarsuela i musicals amb cinc, vint-i-tres, vuit i cinc comunicacions respectivament. En ells es reflecteix el camp d’influència i diversitat de la matèria tractada des d’una perspectiva interdisciplinar, propera a la multimodalitat. Ofereixen una infinitat de dades i reflexions molt ben argumentades, exposades amb concisió i que segueixen els paràmetres de la historiografia postmoderna en la convergència de posicionaments filosòfics, semiòtics i sociològics. Els estudis inclouen des de la recopilació de xifres, estadístiques i el repàs de l’activitat teatral en períodes i ciutats concretes (Galicia, Saragossa, Màlaga, Madrid...) a capítols de gran profunditat estètica, passant pel comentari d’obres i posades en escena (teatrals, musicals, òperes,...). Com tota la col·lecció publicada a Visor des de principis dels anys noranta i dirigida pel catedràtic Romera Castillo entorn al teatre i la literatura, es tracta d’un volum molt interessant editat, a més, amb una tipologia de lletra còmodament llegible i claredat expositiva en els gràfics i esquemes. Al marge de l’exposat genèricament, el significatiu és allò concret que aporten els estudiosos i que el lector en gaudirà i aprendrà amb la seva lectura.Albert Ferrer Flamarich

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet