ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Novetats

Tria un apartat:

Cerca de novetats

Paraules:
Tema:
Tipus:
Ajuda

la mà de guido
 

NOVETAT

Barrientos i les 7 canciones populares españolas de Falla

Barrientos i les 7 canciones populares españolas de Falla

Classificació temàtica: Recital vocal i lied


 María Barrientos y las 7 canciones populares españolas.

Virginia Sánchez Rodríguez.

Editorial Alpuerto, Madrid, 2021. 230 pàgs.

ISBN: 978-84-381-0529-0.

Editorial Alpuerto

Recomanat per Catclassics

Considerada com un dels baluards de les noves generacions de joves musicòlegs espanyols, Virginia Sánchez Rodríguez s’ha obert camí amb una activa trajectòria gràcies a nombrosos articles, investigacions i com a professora a la Universidad de Castilla-La Mancha. A la seva intensa tasca cal afegir-hi la recent publicació del seu segon llibre centrat en la figura de la soprano barcelonina Maria Barrientos (1884-1946); en aquest ocasió, pel centenari de la col·laboració de la soprano catalana amb Wanda Landowska i del seu interès per les 7 canciones populares españolas de Falla.

Dividit en quatre amplis capítols, rere el resumen biogràfic del primer, se centra en la gestació estrena i anàlisis formal de l’esmentat cicle de cançons, atenent a les particularitats de les edicions i les variacions de la versió prèvia editada per La Reue Musicale respecte la comercialitzada per Eschig. D’aquesta manera ofereix una aproximació prou acurada per orientar al lector en el coneixement d’unes peces amplament analitzades per altres estudiosos, amb els quals l’autora no pretén competir ni anar més lluny. Més aviat estableix les claus necessàries com a pòrtic formal a l’enfocament discològic que és, en realitat, l’eix nodal del present volum. Per això i com a marc de les relacions artístiques i personals entre el compositor i la cantant, el tercer capítol s’enfoca en el seu epistolari, parcialment reproduït com testimoni documental de l’estreta relació professional i afecte personal que varen mantenir fins a la mort d’ambdós el 1946. Virginia Sánchez realitza un examen que sobrepassa l’estrictament musical i ateny elements que van des de les expressions i apel·latius amb que ambdós s’interpel·laven -més enllà dels formalismes de l’època,- fins als motius que ho varen promoure; passant per temes com la salut i les diferents afeccions –quelcom sobre el que Manuel de Falla mostrava un caràcter marcadament hipocondríac-, alhora que contextualitza projectes laborals en els quals la intermediació de Barrientos va ser crucial. Especialment, com les estrenes d’obres de Falla a Amèrica amb madame Edgar, coneguda com a comtessa Mercati.

La bona tasca metodològica de la musicòloga salmantina, no oblida el llistat de les cartes, exposades en una taula en rigorós ordre cronològic, que aclareix la línia temporal del contacte epistolar format per 46 missives. En conseqüència, reforça l’àmbit teòric general amb un vestigi propedèutic que no descuida al·lusions a tractats sobre l’art d’escriure cartes com els Principios filosóficos de la literatura o Curso razonado de Bellas Letras y Bellas Artes de 1805 escrit per Batteux que l’autora treu a col·lació fent gala d’un sòlid ventall documental des de la perspectiva conceptual i cultural. En aquesta línia, tampoc manquen intersticis que, a manera de digressió, enriqueixen el discurs com el referit a l’amistat comuna amb el líder polític català Francesc Cambó (pàg. 142); les coincidències biogràfiques entre Barrientos i Luisa Vela (pàg. 110); o la importància de la cançó Elegía eterna de Granados en el repertori de la soprano, sent aquesta peça, per cert, més coneguda per alguns estudis recents que per la seva difusió en sales de concert i enregistraments.

Com a conclusió de la selecció de cartes, el quart capítol repassa les interpretacions de les Siete canciones i l’enregistrament protagonitzat per Barrientos i de Falla, el 1928, amb els detalls de les dificultats de les sessions, i el comentari d’altres gravacions coetanis amb intèrprets de la talla de Tito Schipa, el baríton Charles Panzéra, les soprano Ninon Vallin i Sofía del Campo, la mezzo Conxita Supervía, la contralt Dolores de Silvera i el tenor Miguel Fleta. En aquest punt, el lector, pot enyorar una aproximació crítica des de paràmetres tècnico-estilístics de l’execució musical, que aprofundeixin en l’estrictament interpretatiu i sobrepassin l’acumulació de dades merament historiogràfiques. A aquest efecte, no és voluntat de l’autora oferir un anàlisis ni una comparativa hermenèutica, que podia haver estat configurat el cinquè capítol.

Per últim, l’epíleg resumeix pertinentment la tesis d’aquest excel·lent llibre molt ben il·lustrat gràficament; i on les notes a peu de pàgina recullen les font documentals i els textos originals, quan no procedeixen de l’espanyol. L’estricta estructura sintàctica de la folgada redacció evidencia el tarannà acadèmic de Sánchez Rodríguez, tot i que en la lectura s’aprecia una reincidència excessiva en la fama que gaudien durant la dècada dels anys 20 tant Barrientos com Falla, així com en aquelles fórmules i connectors que apunten al que ja s’ha esmentat i al que es desenvoluparà més endavant. Un fet que, d’altra banda, no manlleva el rèdit substancial extret dels materials matriu en la vessant conjuntural i històrica. Per aquesta raó cal agrair i felicitar a l’Editorial Alpuerto per l’interès d’oferir una col·lecció musicològica actual i amb veu pròpia, autòctona, apostant per monografies com aquesta que s’afegeix a la quantiosa bibliografia sobre Falla i la minsa sobre Barrientos. Una soprano icona d’una època de la història del cant de qui l’autora és una de les especialistes més autoritzades actualment, gràcies al seu anterior llibre La soprano María Barrientos y sus epístolas de juventud (1905-1906) editat per la Universitat de Màlaga el 2018; i també gràcies a altres comunicacions i ponències, que apareixen en volums acadèmics de rigorosa actualitat científica que són exemple de l’encertada activitat científica nacional en aquest camp.Albert Ferrer Flamarich

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet