ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Novetats

Tria un apartat:

Cerca de novetats

Paraules:
Tema:
Tipus:
Ajuda

la mà de guido
 

NOVETAT

Explorar creatividades

Explorar creatividades

Classificació temàtica: Sense classificar


Explorar creatividades. La creación como estrategia para el aprendizaje de la música y las artes.

Adolf Murillo Ribes, Jesús Tejada, María Elena Riaño, Clarissa Foletto, Sara Carvalho, Lluís Solé.

Edictoràlia Música. Valencia, 2023. 390 pàgs.

ISBN: 978-84-126371-3-7          

Edictoràlia Llibres i publicacions musicals SL

En el camí del segell Edictoràlia Llibres i Publicacions Musicals SL conflueixen encerts que ens introdueixen nous camps i metodologies, sovint de tall acadèmic. En aquesta línia, a finals del 2023 va presentar el tercer volum de la sèrie Artslab, Explorar creatividades. La creación como estrategia para el aprendizaje de la música y las artes, que reuneix una sèrie de treballs presentats en el II Simposi Internacional "Music for and by Children: Perspectives from Children Composers, Performers and Educators", celebrat a Aveiro (Portugal), del 28 al 30 de setembre de 2022.

Al llarg de nou capítols diferents investigadors i docents ofereixen un compendi de comunicacions que parteixen d’un enfocament crític en el vessant pedagògic i en el sociològic, fins i tot el polític, en plantejaments i metodologies que atansen a un concepte democràtic,  ecològic i interdisciplinar amb els quals es pretén modificar els plans d’estudi i d’avaluació. En aquest sentit, el volum manté el punt d’hibridació ja característic dels dos volums precedents, Escuelas creadoras, Escuelas del cambio. El arte como herramientas de transformación (2020) i Instrumentarium XXI. Nuevos sonidos en el aula de música (2021) pel que fa al desenvolupament d’un marc teòric i un de pràctic. A grans trets es proposa el reconeixement de les creativitats des d’un posicionament que concep la cultura com a construcció social viva i mutable que necessita ser alimentada de forma contínua, anant més enllà del seu carácter estrictament utilitari.

Per a això s’ofereix un mostrari que aborda la creació com a estratègia per a l’aprenentatge de la música i les arts des de metodologies que renoven molts dels enfocaments obsolets en l’ensenyament musical que encara existeixen a les aules. Per exemple, s’afronta la creativitat com un acte quotidià i també amb experiències reals a les aules de música i altres contextos no formals o acadèmics (algun realitzat durant el confinament de 2020). També es reflexiona sobre el paper del docent com a eix facultatiu del procés creatiu. Igualment s’explora la dialèctica entre el so i el soroll; la improvisació, creació i enfocaments allunyats de la notació musical; així com la integració de la tecnologia en el sondeig de diferents estils musicals i el foment de l’expressió personal a través de la música i les arts.

En conjunt es pretén fomentar la diversitat cultural i la integració de l’individu en la col·lectivitat conscient de viure “en un món impulsat per la revolució de la intel·ligència artificial en l’àmbit educatiu rau en el desenvolupament de la creativitat”, com exposa Adolf Murillo Ribes al pròleg. Ell en correspondencia amb altres pedagogs com Jesús Tejada, María Elena Riaño, Clarissa Foletto, Sara Carvalho i Lluís Solé forma l’equip redactor i coordinador d’aquest volum fruit de la col·laboració entre diferents universitats (la de València, de Cantàbria, d'Aveiro i de Vic) i un camp necessari des de diferents contingències per la seva actualitat. En aquest sentit i salvant algunes distàncies, es tracta d’una referència a tenir en compte al costat d’ Estrategias eficaces de práctica instrumental. Primeros pasos al estudiar una obra musical de Silvia Tripiana Muñoz (Editorial Libargo, 2019), ja que també es tracta d’una font documental útil per especialistes (historiador, musicòleg, periodista, musicògraf,...), en la qual igualment es troben elements socio-pedagògics del fet musical.

En conseqüència cal aplaudir la tasca del polièdric Josep Lluís Galiana (València, 1961) saxofonista, compositor, gestor i editor que està sabent donar sortida a camps musicals la bibliografia dels quals, amb una quota de mercat certament molt limitada i irrisòria, pràcticament no compta amb referències traduïdes a l’espanyol o elaborades pels nostres professionals i estudiosos. A més i reforçant la seva validesa i projecció acadèmica, Edictoràlia l’ha publicat en edició bilingüe (anglès i espanyol) amb una acurada estètica a més d’algunes il·lustracions, esquemes i diagrames. A aquest ritme, en camps com el present, caldrà conèixer el catàleg de la seva editorial com a eix indicatiu dels grans debats de l’actualitat investigadora espanyola de la mateixa manera que, fins ara, ho han estat altres segells, institucions i acadèmies de primer nivell al nostre país. Bravo.Albert Ferrer Flamarich

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet